Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dostawa w ciągu 24h   :   Infolinia: +48 (33) 812-70-50
Koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

 
REGULAMIN PROJEKTU INTERNETOWEGO – 1dent.pl

obowiązuje od 24.12.2014 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNEProjekt internetowy, działający pod adresem www.1dent.pl, prowadzony jest przez Marrodent Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000048347, nr NIP 937-23-43-899, o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 400 000 zł.


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW


2.1. Projekt internetowy znajdujący się pod adresem www.1dent.pl służy do dokonywania detalicznych zakupów wybranych artykułów z branży stomatologicznej i protetycznej. 

2.2. Zakupy w projekcie internetowym 1dent.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:

 • Zarejestrowanie się na witrynie. W tym celu należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe,

 • Odebranie wiadomości potwierdzającej rejestrację konta,

 • Odebranie wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez administratora sytemu,

 • Zalogowanie się do systemu za pomocą swojego adresu email oraz powiązanego z nim hasła dostępu.


2.3. Zamieszczone na 1dent.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 

2.4. Przyjęcie przez 1dent.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez pracownika obsługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez obsługę 1dent.pl. 1dent.pl zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny. 1dent.pl w szczególności będzie anulował transakcje:

 • z błędnie lub w mogącym budzić wątpliwości wypełnionym formularzem;

 • zakupu hurtowego;

 • w przypadku podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie.

Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia e-mailowo wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez pracowników obsługi 1dent.pl. Pod uwagę będzie brana data wysłania korekty zamówienia.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu 1dent.pl, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta” (Dz.U. 2014, poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Projekt internetowy 1dent.pl przyjmuje zamówienia w godzinach od 3:00 do 23:00. Okres pomiędzy tymi godzinami przeznaczony jest na prace konserwacyjne systemu. Zamówienia złożone do godziny 15:00 będę realizowane natychmiast w dniu ich przyjęcia. Zakupy dokonane po godzinie 15:00 będą realizowane w pierwszej kolejności dnia następnego. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma Marrodent Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówień pochodzących od klientów, którzy błędnie lub częściowo wypełnili formularz rejestracyjny. Zamówienia będą odrzucane również, gdy: we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w 1dent.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta 1dent.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w dniu jej wyświetlania. 

2.10. Ceny podawane w 1dent.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 1dent.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę 1dent.pl. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się na witrynie internetowej 1dent.pl.pl, klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. 

2.11. Spółka Marrodent Sp. z o.o. prowadząca projekt internetowy 1dent.pl, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon fiskalizowany lub faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. O dostępności towarów informuje wskaźnik znajdujący się w oknie każdego z towarów. Kolor zielony oznacza towar dostępny. Kolor pomarańczowy sygnalizuje dostępność towaru, lecz w niewielkiej liczbie. Czerwony zarezerwowany jest dla braku towaru. W przypadku dokonania zakupu przy kolorze pomarańczowym zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez projekt 1dent.pl treści o charakterze bezprawnym.


3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiane towary dostarczane są przesyłką kurierską. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju klienta:

a) osoba fizyczna:

 • kurierowi przy odbiorze,

 • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayU

b) osoba prowadząca działalność, podmiot gospodarczy:

 • przy odbiorze kurierowi,

 • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayU,

 • płatność przelewem w terminie do 14 dni


3.2. Marrodent Sp. z o.o. będzie dążył do wysłania towaru z zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.7, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej liczby zamówień lub innych czynników niezależnych od 1dent.

3.3. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności za pomocą serwisu PayU - w momencie gdy do sytemu wpłynie informacja o dokonaniu przelewu. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/rachunku.

3.4. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić obsługę 1dent.pl telefonicznie, kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta projektu internetowego 1dent.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 1dent@1dent.pl.

3.5. Przewidywany czas dostawy określa operator przesyłek kurierskich. Przeciętny czas dostawy to 1 dzień od momentu nadania. Koszty dostawy za zakupy powyżej 300 pln brutto pokrywa 1dent.pl.

3.6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny 1dent.pl.pl, pomiędzy klientem a 1dent.pl prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

3.7. W ramach korespondencji kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy. 
 
3.8. Potwierdzenie zamówienia. W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego. 

3.9. Płatność przelewem. W przypadku, kiedy klient indywidualny wybrał płatność przelewem, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wpłynięcie środków na konto lub - jeżeli środki nie wpłyną do 14 dni roboczych od daty realizacji zamówienia - przypominająca o zapłacie. Klienci biznesowi mogą sprawdzać status swoich faktur w panelu.

3.10. Brak potwierdzenia przelewu. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i zastrzeżeniem, że konto zostało zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji.

3.11. Częściowa kompletacja zamówienia. Może zaistnieć również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego, zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku niepodjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

3.12. Kompletacja i wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.

3.13. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE


4.1. Jeżeli w terminie 14 dni i późniejszym od daty doręczenia towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta produktu odsyłając produkt na adres:

     Marrodent Sp. z o.o.
     ul. Wapienicka 28
     43-382 Bielsko-Biała
     (dopisek zwrot-gwarancja)

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu 1dent.pl.pl widniejący na fakturze. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 1dent.pl przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego 1dent.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA1dent.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa. 


 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego na www.1dent.pl.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie czternastu dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany lub przekazać osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez konsumenta.

6.3. Jeśli wszystkie w/w. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, przelew pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez e-przelew na rachunek bankowy, użyty we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru lub poprzez wykonanie przelewu przez obsługę 1dent.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką.

6.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 , punkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

 

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


 

7. OCHRONA DANYCH


7.1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Marrodent Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. 

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są one konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator projektu internetowego – 1dent.pl i dział księgowości Marrodent sp. z o.o.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Firma Marrodent Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie projektu internetowego w ciągu dnia,

 • wycofania poszczególnych produktów z oferty projektu internetowego 1dent.pl,

 • wprowadzania nowych towarów do oferty projektu internetowego 1dent.pl,

 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.


8.2. Zgodnie z ustawą z dnia 1 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci 1dent.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Magazyn Marrodent Sp. z o.o.
ul. Wapienicka 24
43-382 Bielsko-Biała

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: anna.rozmus@marrodent.pl lub pod numerem telefonu 33 815 20 013.


Data aktualizacji: 2015-07-12

Nowy regulamin z 2014/2015 roku
Formularz odstapienia od umowy z 2014/2015 roku

Regulamin dotychczasowy z 2013 roku

Newsletter

e-mail: sklep@1dent.pl | Infolinia: (33) 812-70-50
Projekt i wykonanie: Positive Power sp. z o.o. - Agencja Interaktywna, tworzenie stron, projektowanie stron, cms, budowa sklepów, tworzenie sklepów
Produkty prezentowane na stronach internetowych Marrodent sp. z o.o. są przeznaczone do sprzedaży i użycia przez uprawnione zawodowe podmioty opieki zdrowotnej. Products showed on the websites of Marrodoent sp. z o.o. are intended for sale and use by authorized healthcare professionals.

© 1Dent.pl
1Dent jest własnością Marrodent Sp. z o. o.
ul. Krasińskiego 31
43-300 Bielsko-Biała
Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte
jedynie w celu informacji i są wyłączną własnością tychże firm.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
PayU - Bezpieczne płatności internetowe